STENGODS VÅNGA OCH IVÖN

(2014)
En materialbaserad teknikstudie och tillverkning av stenleror på krossad granit och kaolin utifrån grundreceptet på porslin från kaolinmuseet i Yaoli, Kina. Projektet grundar sig i vetskapen att porslin tillverkas av en sten från granitfamiljen som kallas petuntse och lermineralen kaolin som bildas av omvandlad fältspat i en granit. Jag undersökte möjligheterna att arbeta med material i min geografiska närhet och granit och gnejs samlades in från Huddinge gravvårds restbitar från minnestentillverkningen. De krossades och pulveriserades i Naturhistoriska Riksmuseets stenkrosslaboratorium. I Vånga stenbrott där de bryter en röd granit rik på järn, samlade jag in borrester från industrin och vid den numera avvecklade kaolintäkten på Ivön fick jag möjlighet att undersöka platsens historia och geologi samt samla in kalk och kaolin för prover.


Kandidatuppsats "Stengods:  Konsten att göra lera av sten. En Teknikstudie med granit och gnejs", publicerad 2014 i DiVA.


Tack till Naturhistoriska riksmuseet, IFÖ verken, Vånga Granit, Anders Petersson och Huddinge gravvård

     


STONE WARE, VÅNGA & IVÖN

(2014)
A material investigation making stone clays from crushed granite based on an ancient recipe of porcelain found at the kaolin museum in Yaoli, China. The projects foundation is based on the notion that porcelain is made from a granite type of rock, poor in iron, called petuntse and kaolin that derrives from decomposed feldspar in a granite. To make my own version of clays with material gathered from my vicinity I collected waste material from a local memorial stone builder and visited a quarry in Vånga south of Sweden to gather waste powder from the drilling used in the industry. At the discontinued china clay industry at Ivön I had the opportunity to get an understanding of the history and geology of the site earlier quarried for the porcelain factory IFÖ Verken and a permit to collect kaolin and chalk for material tests. The granites were crushed to powder at the Swedish Museum of Natural Historys stone crush laboratory.
Thanks to Naturhistoriska Riksmuseet, IFÖ Verken, Vånga Granit, Anders Petersson and Huddinge Gravvård
.